Přejít k obsahu


Hospodářská a ekonomická trestná činnost

Citace:
CHMELÍK, J., BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., 2015, 202 s. ISBN: 978-80-7408-109-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial and economic crirminality
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D. , Doc. JUDr. Eduard Bruna Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie zpracovává problematiku hospodářské kriminality jakožto kriminality ve své podstatě nenásilné, nicméně kriminality, která má významné dopady na stát, jeho fungování a stabilitu. Publikace se zabývá teoretickými i praktickými otázkami hospodářské a ekonomické trestné činnosti, včetně podrobného rozboru jednotlivých trestných činů. Výklad se přitom ale neomezuje jen na čistě trestněprávní aspekty dané problematiky, ale zohledňuje i širší souvislosti, zejména obchodněprávní a občanskoprávní.
Abstrakt EN: Monograph issue of economic crime as a crime inherently non-violent crime, however, which has a significant impact on the state, its operation and stability. The publication deals with theoretical and practical issues of industrial and economic crime, including a detailed analysis of individual crimes. But, the interpretation is not limited to purely criminal aspects of the issue, it reflects a wider context, in particular commercial law and civil law.
Klíčová slova

Zpět

Patička