Přejít k obsahu


David a Goliáš jihovýchodní Asie: jak Vietnam reaguje na mocenský vzestup Číny?

Citace:
HLAVÁČEK, P. David a Goliáš jihovýchodní Asie: jak Vietnam reaguje na mocenský vzestup Číny?. Politické vedy, 2015, roč. 18, č. 3, s. 42-65. ISSN: 1335-2741
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: David and Goliath of South East Asia: How Vietnam Deals with the Rise of Power of China?
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Čínské ambice a nedávné aktivity v jihočínském moři staví menší státy jihovýchodní Asie do těžkého postavení. Jak malé státy odpovídají na vzestup čínské moci? V tomto článku se pokouším přirovnávat soutěž mezi Čínou a Vietnamem k boji biblického Davida a Goliáše. Pokud se tito dva aktéři střetnou v konvenčním boji, pak je výsledek skončí téměř jistě vítězstvím Číny. Tomu se však Vietnam - potažmo i jiné státy jihovýchodní Asie - snaží vyhnout. Ve své zahraniční politice uplatňují tzv. politiku zajišťování. V zásadě platí, že se vláda v Hanoji bude snažit udržovat dobré vztahy s Čínou i USA tak dlouho, jak jen to bude možné a udržitelné. Jakékoli sbližování s USA, kterého jsme byli svědky v posledních letech, bude recipročně sledovat sblížení s Čínou. Ačkoli je nemožné s určitostí říci, jak se rovnováha moci bude v regionu jihovýchodní Asie vyvíjet, můžeme se domnívat, že - ceteris paribus - jakákoli jiná strategie, než strategie zajišťování (hedging strategy) by byla pro Vietnam příliš omezující nebo příliš nákladná.
Abstrakt EN: Chinese ambitions and recent activities in the South China Sea make small countries of South East Asia increasingly nervous. How do they reply to the rise of Chinese power? In this article, I argue that challenges Vietnam faces from China could be compared to the battle of David and Goliath. If these two actors clash in conventional manners, the result will be almost resolved for China. In order to offset potential losses, Vietnam belongs to those countries of South East Asia that have applied “hedging strategy” into its foreign policy. In essence, my argument is that government in Hanoi will do its best to keep good relations as long as it is possible with both, China and the United States. There have been an indications that US-Vietnam relations have been improving since the end of the Cold War. However, any improvement with Washington has been follow by improvements with Beijing. Although it is extremely difficult to predict how will balance of power in South East Asia evolve and what impact it might have on alliance system in the region, we might conclude that – ceteris paribus – any other strategy, than hedging would be too limiting and too costly for Vietnam.
Klíčová slova

Zpět

Patička