Přejít k obsahu


Critical analysis of certain western opinions on traditional Chinese science and scientific-philosophical thought

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Critical analysis of certain western opinions on traditional Chinese science and scientific-philosophical thought. Journal of Sino-Western Communicatons, 2015, roč. 7, č. 1, s. 24-34. ISSN: 2153-0114
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Critical analysis of certain western opinions on traditional Chinese science and scientific-philosophical thought
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Cílem článku je podat kritickou analýzu názorů některých britských a amerických vědců na tradiční čínské vědění (do první poloviny devatenáctého století). Jsou zmíněny různé názory a odlišné přístupy k tradičnímu čínskému vědění, a to zejména vědců druhé poloviny dvacátého století. Výběr zohledňuje různorodost přístupů západních vědců k této tématice.
Abstrakt EN: The aim of this article is to offer a critical analysis of the opinions of certain British and American scientists on traditional Chinese science (until the first half of the nineteenth century). Various opinions and different attitudes towards traditional Chinese science, especially of the second half of the twentieth century, will be mentioned, owing to the fact that Western scientists approach this field from different perspectives.
Klíčová slova

Zpět

Patička