Přejít k obsahu


Páni z Velhartic. Měli duši zvláštní – trochu drsná zdála se…

Citace:
KNOLL, V. Páni z Velhartic. Měli duši zvláštní – trochu drsná zdála se…. 1. vyd. Praha : NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 571 s. ISBN: 978-80-7422-327-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lords of Velhartice. They had a strange soul – a little rough it seemed to be…
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie zaměřená na historii západočeského šlechtického rodu zejména ve 14. a 15. století, jehož nejznámějšími příslušníky byli Bušek I. a Bušek II. působící v řadě úředních funkcí za vlády Karla IV. Vedle osudů jeho členů jsou představena také jejich panská sídla či kostely, prostor je také věnován rodové heraldice a sfragistice.
Abstrakt EN: Monography focused on history of west-bohemian noblemen family, especially during 14. and 15. centuries, whose best-known members include Bušek I. and Bušek II., both significant office-holders during reign of Charles IV. In addition to personal histories of family members, the work also presents their mansions and churches. The heraldry and the sigillography is also discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička