Přejít k obsahu


Distanční podložka pro zvýšení tuhosti

Citace:
HRONEK, O., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Distanční podložka pro zvýšení tuhosti. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Distance ring for increasing rigidity
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Ondřej Hronek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Distanční kroužky byly vyrobeny za účelem zvýšení tuhosti soustavy stroj-držák-obrobek omílacího stroje. Tyto kroužky mají za úkol snížení chvění a zároveň mají zamezit házení při omílání. Dále slouží pro zajištění souososti držáku a rotoru stroje. Kroužky jsou vyrobené v tloušťkách 0,4; 0,5 a 0,6 mm, kvůli univerzálnosti. Hlavní přínos těchto kroužků je především zvýšení přesnosti omílání o více než 10% a snížení ztrátových časů o více než 15%.
Abstrakt EN: Distance rings were made for to increase the rigidity of the system machine-workpiece-holder drag machine. These rings are designed to reduce vibration and also have to avoid throwing in drag process. Further serves for ensuring alignment of the holder and the rotor of the machine. Because of versatility, distance rings are produced in thicknesses of 0.4; 0.5 and 0.6 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička