Přejít k obsahu


Přípravek pro zvýšení intenzity omílání

Citace:
HRONEK, O., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Přípravek pro zvýšení intenzity omílání. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for high drag finishing intenzity
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Ondřej Hronek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Funkční vzorek je vytvořen za účelem zvýšení intenzity omílání krátkých nástrojů. Krátké nástroje dosáhnou hloubky 380 mm v pracovní nádobě. Je však potřeba, aby hloubka ponoru byla 440 mm. Z tohoto důvodu se vyrobily tyto přípravky. Přípravky zvýší intenzitu omílání, zkrátí čas o cca 10% a zvýší se úběr materiálu. Tím pádem se dosáhne vyšší efektivnosti. Přípravky jsou vyrobené z konstrukční oceli.
Abstrakt EN: Functional sample is created in order to increase the drag finishing intensity of short tools. In a working vessel short tools has just reach a 380 mm depth. It is necessary that the immersion depth must be 440 mm. For this reason was created a longer holder. Longer holder will increase the intensity of tumbling, reduce the time by about 10% and increase material removal. It will achieve better efficiency. Holders are made of carbon steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička