Přejít k obsahu


Software pro kontrolu vybraných územních prvků a evidenčních jednotek v RÚIAN

Citace:
HEJDOVÁ, J., JANEČKA, K. Software pro kontrolu vybraných územních prvků a evidenčních jednotek v RÚIAN. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for validation of selected territorial elements and registration units.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Jana Hejdová , Ing. Karel Janečka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Software přispívá ke zvýšení kvality dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) se zaměřením na kontrolu vybraných územních prvků a evidenčních jednotek. Celkem umožňuje tři kontroly: 1. Kontrola vazeb adresních míst na ulice a jejich odlehlosti. 2. Kontrola duplicitních a velmi blízkých adresních míst. 3. Kontrola nespojitosti ulic.
Abstrakt EN: The software enables to improve the quality of Register of territorial identification, addresses and real estate (RTIARE) which are focused on the control selected territorial elements and registration units. A total three controls could be carried out: 1. The relationships of address points to the streets and their remoteness. 2. The finding of duplicities in address points with relation to various street. 3. The control of streets focused on the discontinuity (duplicate streets).
Klíčová slova

Zpět

Patička