Přejít k obsahu


Podvozek kolejového vozidla

Citace:
ŠTĚNO, J., HELLER, P. Podvozek kolejového vozidla. Praha, 2015.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rail vehicle bogie
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Bc. Jiří Štěno , Doc. Ing. Petr Heller CSc.
Abstrakt CZ: Technické řešení podvozku kolejového vozidla sestáva z rámu tvořeného alespoň jedním příčníkem na koncích opatřeným podélníky, kde k některé z částí rámu je přikloubeno kyvné rameno na volném konci opatřené ložiskovým domkem obsahující nápravové ložisko, přičemž v místě přikloubení je kyvné rameno pevně spojeno s torzní tyčí, jejíž druhý konec je pevně spojen s rámem. Kyvná ramena jsou k části rámu přikloubena podélně. Zdvih vypružení představuje kývavý pohyb ramene. Tento pohyb zkrucuje torzní tyč. Kyvné rameno představuje páku torzní tyče a zároveň zajišťuje vedení dvojkolí. Výhodou tohoto řešení je to, že není potřeba prodlužovat podélníky rámu podvozku a že je vedení dvojkolí zajištěno přímo kyvnými rameny. V konečném důsledku snižuje celkovou hmotnost podvozku.
Abstrakt EN: Technical solution bogie of a rail vehicle comprising a frame comprising at least one cross beam at the ends provided with stringers, wherein the some of the parts of the frame is articulated swinging arm at the free end provided with a bearing housing containing the axle bearings, while in the place of articulation of the swinging arm rigidly connected to the torsion bar, whose other end is rigidly connected to the frame. The rocker arms are hinged to the frame lengthwise. Stroke suspension is a rocking motion of the arm. The twisting motion of the torsion bar. Swing arm is a lever torsion bar while ensuring axle guide. The advantage of this solution is that it is not necessary to prolong the longitudinal frame of the chassis and the axle guide provided directly swinging arms. Ultimately, reducing the overall weight of the bogie.
Klíčová slova

Zpět

Patička