Přejít k obsahu


Význam geometrie v technickom vzdelávaní žiakov 2. stupňa základnej školy

Citace:
TOMKOVÁ, V., HONZÍKOVÁ, J. Význam geometrie v technickom vzdelávaní žiakov 2. stupňa základnej školy. Acta Mathematica Nitriensia, 2015, roč. 1, č. 2, s. 68-73. ISSN: 2453-6083
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: The importance of geometry in the technical education students 2 t. elementary school
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc.PaedDr. Viera Tomková PhD. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá významem geometrie ve vztahu k rozvoji technického myšlení žáků. Na základě výzkumů u respondentů na 2. st. ZŠ je nutné zdůraznit, že kvalitní získávání vědomostí v oblasti geometrie je důležité pro získávání znalostí a dovedností v oblasti technického vzdělávání. Analýzou výsledků výzkumu jsme identifikovali objektivních důvody ovlivňující skóre žáků v předložených testech. Výsledky testů naznačují také souvislost mezi znalostmi žáků v geometrii a v technologiích.
Abstrakt EN: The paper deals with the importance of Geometry in the development of technical thinking of students. Based on the results of the research carried out on a sample of lower secondary school pupils we point out that quality acquisition of knowledge in the field of geometry is important in acquiring knowledge and skills in technical education. On the basis of the students' outcomes analysis we identified objective reasons affecting the score the pupils obtained in the tests. The results also suggest a correlation between the pupils' knowledge of Geometry and Technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička