Přejít k obsahu


Hledání jiného: Obraz Ruska v současné české beletrii

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Hledání jiného: Obraz Ruska v současné české beletrii. In Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno : Galium, 2015, s. 201-208. ISBN: 978-80-905336-5-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The representation of Russia in contemporary Czech serious literature
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Galium
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať analyzuje obraz Ruska v současné české beletrii. V nijak početné skupině próz, jejímž hlavním tématem je Rusko, nacházíme řadu společných prvků. Shodné jsou situační faktory vyprávění (rozpad Sovětského svazu, “divoké” Rusko 90. let 20. století), podobné je i prostorové zakotvení próz. Autoři akcentují periferní lokality (nejčastěji sibiřské dálavy, zejména Evenkii, a Kavkaz). Romány českých spisovatelů zdůrazňují jinakost Ruska. “Hledání jiného” je podřízena selektivita detailů v konstrukci příběhů a je jím motivován právě i výběr prostoru. Primárním cílem románů není komparace vlastností obou národů, ale pakliže je vypravěč srovnává, konstatuje značnou odlišnost mezi Rusy a Čechy ústící často do přímého kontrastu my x vy.
Abstrakt EN: This paper analyzes the representation of Russia in contemporary Czech serious literature. A group of prose works, whose central theme is Russia, is not too large. We find in them many common elements. Situational factors of storytelling are the same (the dismemberment of the Soviet empire, the wild Russia of the 90´s), a displaying of area shows common features - the authors attracts peripherals of Siberia (mostly Evenks) and the Caucasus. In the novels is "other" Russia presented in particular. The need for a "different" - different from "our" - corresponds to the narrow selectivity of the described locations. The primary objective of novels is not the comparison of properties of the two nations, but when the narrator comments Czech - Russian relations, then he states distancing Czechs and Russians, specifies in contrast we x you.
Klíčová slova

Zpět

Patička