Přejít k obsahu


Řezné materiály pro vystružovací nástroje

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KOUŘIL, K., ŠMEJKAL, M. Řezné materiály pro vystružovací nástroje. Strojírenská technologie, 2015, roč. XX, č. 1, s. 44-48. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutting Materials for Reamers
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Martin Šmejkal
Abstrakt CZ: V současné době jsou stále častěji využívány progresivnější řezné materiály pro výrobu vystružovacích nástrojů. Právě volba vhodného řezného materiálu je jeden z mnoha ovlivňujících faktorů, který má vliv na produktivitu a výsledné kvalitativní parametry stružené díry. Dle povahy, vlastností a vhodnoti použití je možné nástrojové materiály rozdělit do šesti základních skupin, přičemž pro výrobu výstružníků není prozatím vhodná pouze řezná keramika. Výstružníky jsou pak vyráběny ve formě monolitních nástrojů anebo nástrojů s pájenými břitovými destičkami. Článek se věnuje charakteristice, volbě a příkladům použití řezných materiálů, které se používají pro již zmiňované vystružníky.
Abstrakt EN: Reaming is finishing technology. Quality of machined surface is improved by this manufacturing operation. At this time the hole accuracy, after reaming, is from IT6 to IT8 and roughness of machined surface Ra = 0.3 - 0.8 μm. Demands for correct operation of a reamer are increasing, that is why there is necessity to choose right cutting material. There is wide range of cutting and machined materials, so it is suitable to use for one type of the reamer different kinds of cutting mat e-rials. During reaming the fundamental criteria is quality of reamed hole regarding to ensuring technoeconomic criteria of cutting process. This involves tool life, productivity, costs of a hole, etc. Selection of suitable cutting material has to be agreeing with given demands and the design of such tool must make provision for many parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička