Přejít k obsahu


Vystružování velmi přesných děr u hydrostatických komponent

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., RUT, D., TŘÍSKOVÁ, V., KUTLWAŠER, J., KOUŘIL, K. Vystružování velmi přesných děr u hydrostatických komponent. Strojírenská technologie, 2015, roč. XX, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reaming of very precise holes in hydrostatic component
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Bc. Daniel Rut , Bc. Veronika Třísková , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Karel Kouřil Ph.D.
Abstrakt CZ: Dopravní a manipulační technika je jedním z hnacích motorů v oblasti strojírenské výroby. Mezi nejdůležitější komponenty patří hydrostatické mechanismy, jež jsou tvořeny hydromotory, čerpadly, rozvaděči, apod. Nedílnou součástí hydromotoru je servoventil, který mikropohybem pístku řídí průtok média. Servoventil je odlitek, obvykle z tvárné litiny, který je nutné ještě dále obrábět. Funkčnost hydrostatických obvodů je výrazně ovlivněna přesnými pohyby pístů. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou přesnost rozměru, kvalitu opracování a také geometrický tvar děr. Tento článek popisuje problematiku vystružování děr u hydraulických komponent výstružníky ze slinutého karbidu a cermetu.
Abstrakt EN: Nowaday, one of the motivity in engineering industry is vehicular and manipulating technology. At this branch there are very often used hydrostatic gears. The most important parts of hydrostatic circuit are pumps and hydraulic motors. The pump changes by tilting of block-cast cylinders direction and speed of working fluid. Working fluid is delivered into the hydraulic motor. For the correct operation there is necessary to ensure uniformity and tightness. If it be to the contrary there will be losses. Piston pumps work on principle of piston movement. Pistons are connected and driven by tenton plate. Regulation of working fluid volume is done by tilting either tilting plate or block-cast cylinder. The tilting range is driven by a servo-valve. As was mentioned above, the function of hydrostatic circuits je dramatically influenced by accu-rate movement of pistons. For that reason there is necessary to ensure sufficient dimensional accuracy, surface quality and geometric hole shape as well. The hole diameter, which can be seen in the Fig. 2 is The next required parameters are geometric toleration of perpendicularity, position and cylindricality.
Klíčová slova

Zpět

Patička