Přejít k obsahu


Moderné informetrické metódy hodnotenia vedeckého výskumu

Citace:
FIALA, D., DOSTAL, M., PARALIČ, J., TUTOKY, G., HAVRILOVÁ, C. Moderné informetrické metódy hodnotenia vedeckého výskumu. Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Modern informetric methods for the evaluation of scientific research
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Ing. Martin Dostal Ph.D. , Ján Paralič , Gabriel Tutoky , Cecília Havrilová
Abstrakt CZ: Hlavním cílem tohoto příspěvku je informovat o bilaterálním česko-slovenském výzkumném projektu zaměřeném na analýzu současných, jakož i na návrh a ověření nových scientometrických ukazatelů vycházejících z metod analýzy citačních sítí a metod dolování znalostí z textů. V rámci metod založených na analýze sítí je přitom hlavní pozornost věnovaná možnostem adaptace algoritmu PageRank pro potřeby uvedeného cíle. V rámci metod založených na použití dolování znalostí z textů jde především o modelování vztahu mezi scientometrickými ukazateli významnosti publikací a jejich atributy získanými metodami dolování z textů.
Abstrakt EN: This paper briefly presents a Czech-Slovak research project focused on the analysis of present, as well as the design and verification of new scientometric indicators based on citation network analysis methods and text mining methods. Within citation networks analysis methods the main focus is on the adaptation options of the PageRank algorithm for the needs of a given goal. Within methods based on text mining the focus is on modelling the relationship between scientometric indicators of publications significance and their attributes obtained by text mining methods. The objective of the project is also exploring dependencies of citation rates on the popularity of a topic, as well as the visualization of citation networks.
Klíčová slova

Zpět

Patička