Přejít k obsahu


Analýza nestrukturovaných dat s využitím Linked Data (zvaná přednáška)

Citace:
DOSTAL, M. Analýza nestrukturovaných dat s využitím Linked Data (zvaná přednáška). Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of unstructured data using Linked Data
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Martin Dostal Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem přednášky je stručné představení Linked Data a jejich využití pro analýzu nestrukturovaných textových dat. Budeme se věnovat volbě vlastností, extrakci pojmenovaných entit a jejich evaluaci, řešení disambiguace a problému s různou úrovní popisu a dostaneme se až k aplikaci na klasifikaci a shlukování.
Abstrakt EN: The aim of the lecture is a brief presentation of Linked Data and their use for analysis of unstructured text data. We will dedicate to the feature selection, extraction of named entities and their evaluation, disambiguation with Linked Data and solving a problem with different levels of description. We will get to the application of the classification and clustering.
Klíčová slova

Zpět

Patička