Přejít k obsahu


Freudova neurofyziologie mysli

Citace:
POLÁK, M. Freudova neurofyziologie mysli. 1. vyd. Praha - Plzeň : Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 148 s. ISBN: 978-80-7429-608-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Freud´s Neurophysiology of Mind
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha - Plzeň
Název zdroje: Vyšehrad - Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie usiluje o znovuobjevení Freudova Projektu vědecké psychologie. Je pokusem zasadit jej do kontextu geneze úvah o lidské mysli a vědomí v druhé polovině 19. století, s cílem ukázat, že ani Freud nebyl zdaleka prost důležité motivace empiricky zdůvodnit bázi lidské psychiky. Kniha se zabývá počátky neurofyziologie lidského mozku a jejím hlavním argumentem je teze, že Freuda lze chápat jako biologického naturalistu, který odmítá nemateriální základy lidské psýché.
Abstrakt EN: This book makes an effort to rediscover Freudʼs Project for a Scientific Psychology. It is an attempt to put it into the context of the human mind and consciousness studies in the second half of the nineteenth century, in order to show that even Freud was of great motivation to empirically justify the basis of human psyche. The target of this book is to show that Freud was already in the 90s of the 19th century a kind of biological naturalist when regarded from the contemporary point of view. The reasons for this thesis lie mainly in his statement that he heatedly tried to prove that the human nervous system and brain primarily is a necessary and sufficient condition for the emergence of human mind and consciousness.
Klíčová slova

Zpět

Patička