Přejít k obsahu


Effects of Dynamic Forces and Strain Rate During Battery-Electric Bus Impact

Citace:
ŠPIRK, S., KEPKA, M. Effects of Dynamic Forces and Strain Rate During Battery-Electric Bus Impact. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Zadar: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 920-925. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effects of Dynamic Forces and Strain Rate During Battery-Electric Bus Impact
Rok vydání: 2016
Místo konání: Zadar
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Elektromobilita je prudce se rozvíjející oblastí dopravy. Konstrukce nových elektrických vozidel je spojena s novými přístupy a hledáním nových řešení. REESS (nabíjecí systém skladování energie) je novou částí bateriových elektrobusů, která má velkou hmotnost. Bezpečnost této části vozidla při mechanickém nárazu musí být ověřena experimentálně. Proto je užitečné, aby předepsané testy byly předběžně simulovány na počítači a chování REESS při mechanickém rázu bylo predikováno již při návrhu vozidla. Počítačová simulace umožňuje zvážení různých vlivů. V příspěvku jsou uvedeny příklady simulací, které byly realizovány během vývoje nového bateriového elektrobusu. Porovnán je vliv předepsaného dynamického (rázového) zatížení a chování použitého materiálu při vyšší rychlosti deformace.
Abstrakt EN: Electromobility is a rapidly growing area of transport. Construction of new electric vehicles is associated with new approaches and with finding new solutions. The REESS (Rechargeable Energy Storage System) is a very heavy component installed in battery-electric buses. Its safety during mechanical impact must be verified experimentally. Therefore, it is practical to use computer simulation as early as the vehicle design stage to obtain a preliminary estimate of the REESS behaviour when subjected to a mechanical shock. Using computer simulations, various factors can be explored. The present paper describes examples of simulations used in the development of a new battery-electric bus. Effects of dynamic (impact) loads and behaviour of materials at higher strain rates are studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička