Přejít k obsahu


Analysis of Stress Distribution in the Forging Press

Citace:
CHVAL, Z., RÁŽ, K., ČECHURA, M. Analysis of Stress Distribution in the Forging Press. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 488-493. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of Stress Distribution in the Forging Press
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Karel Ráž Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Znalost mechanických vlastností kovacích lisů je důležitá zejména pro jejich konstruktéry. To zahrnuje mimo jiné znalost kritických bodů, kde může docházet k destrukcím, protože spolehlivost lisu je základní podmínkou pro hladké fungování každé kovárny. Příspěvek se zabývá analýzou rozložení napětí v rámu lisu, identifikaci kritických míst a následně představuje rozvahu životnosti v kritických místech. Prezentované výsledky slouží především k optimalizaci návrhu nových kovacích lisů.
Abstrakt EN: Mechanical properties of forging presses are the most important information for their designers. It includes besides other things knowledge of critical points where destruction may occur, because reliability of the press is a basic condition for the reliable forging process. This paper deals with an analysis of the stress distribution in the frame of forging press, identification of critical points and subsequently represents a durability balance in critical points. The presented results can be used especially to make optimal design of new forging presses.
Klíčová slova

Zpět

Patička