Přejít k obsahu


Virtual Prototyping and Optimization of Heavy Machine Tools

Citace:
JANDA, P., POLÁK, R. Virtual Prototyping and Optimization of Heavy Machine Tools. In Annals of DAAAM for 2011. Zadar: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 967-973. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual Prototyping and Optimization of Heavy Machine Tools
Rok vydání: 2016
Místo konání: Zadar
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Petr Janda , Bc. Roman Polák
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na virtuální prototyping a optimalizace těžkých obráběcích strojů. Hlavním zaměřením je na statickou a dynamickou tuhost těžkých soustruhů. Analýza virtuálních modelů těžkých soustruhů je velmi specifická, protože na tuhost stroje má velký vlivobrobek a základ stroje. Ve většině případů je hmotnost obrobku větší než hmotnost stroje. V této práci je analyzován vliv základu a obrobku na statickou a dynamickou tuhost stroje. Pro numerické analýzy a optimalizaci těžkého soustruhu je použit software Siemens NX 10.0.
Abstrakt EN: This paper deals with virtual prototyping and optimization of heavy machine tools. Main focus is on static and dynamic stiffness of heavy lathe. Analysis of virtual models of heavy lathes is very specific because the great influence on machine stiffness has workpiece and machine base. In most cases the weight of workpiece is greater than the weight of machine tool. The influence of workpiece and machine base on static and dynamic stiffness of heavy lathe is analysed in this work. CAx software Siemens NX 10.0 is used for numerical analysis and optimization of heavy lathe.
Klíčová slova

Zpět

Patička