Přejít k obsahu


Vědomí a jeho teorie

Citace:
MARVAN, T., POLÁK, M. Vědomí a jeho teorie. 1. vyd. Plzeň - Praha : Vyšehrad, 2015, 159 s. ISBN: 978-80-7429-606-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Consciousness and Its Theories
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň - Praha
Název zdroje: Vyšehrad
Autoři: Mgr. Tomáš Marvan Ph.D. , Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha pojednává o mnoha filosofických a empirických otázkách, týkajících se tématu fenomenálního vědomí. Jejím širším cílem je snaha podpořit chápání fenomenálního vědomí jakožto přirozeného jevu materiálního světa. Kniha demonstruje užitečnost filosofie při výzkumu vědomí tím, že rozvíjí tezi nevědomých fenomenálních obsahů vznikajících při percepci. To pak umožňuje oddělit mechanismy pro tvorbu fenomenálních obsahů od mechanismů, které zajišťují vstup těchto obsahů do vědomí. Tato teze je zde podpořena řadou empirických i teoretických argumentů.
Abstrakt EN: The book deals with a number of philosophical and empirical considerations that pertain to the topic of phenomenal consciousness. The broader aim of it is to try to enhance the understanding of phenomenal consciousness as a natural phenomenon of the material world. The book demonstrate the usefulness of philosophy in consciousness studies by developing the thesis about the existence of unconscious phenomenal content featuring in perception. This thesis allows to separate mechanisms for the creation of phenomenal contents from the mechanisms that push these contents into consciousness. This theses has been supported by a number of empirical and theoretical arguments.
Klíčová slova

Zpět

Patička