Přejít k obsahu


Upper Crossbeam of Free Forging Press Optimization in Order to Improve Mechanical Properties and Durability

Citace:
RÁŽ, K., ČECHURA, M., CHVAL, Z. Upper Crossbeam of Free Forging Press Optimization in Order to Improve Mechanical Properties and Durability. In Annals of DAAAM for 2015. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 524-529. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Upper Crossbeam of Free Forging Press Optimization in Order to Improve Mechanical Properties and Durability
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci je provedena analýza rozložení napětí různých konstrukčních řešení horních traverz lisů CKV formou jejich optimalizace. Hlavní optimalizační kritéria jsou minimální hmotnost, maximální tuhost a rovnoměrnost rozložení napětí ve všech průřezech. Jako zatěžující stav je uvažována maximální síla od technologické operace pěchování. Provedená optimalizace a snížení napěťových špiček povede ke zvýšení meze únavy a tedy k prodloužení životnosti ve sledovaných místech.
Abstrakt EN: This paper deals with an analysis of the stress distribution in different design solutions of upper crossbeam of presses CKV type. Performed was design optimization in terms of minimum weight, maximum rigidity and uniformity of stress distribution in all sections. During optimization is considered the maximum force of technological operation upsetting. The performed optimization and reduction of the stress will improve the fatigue strength. It results also in increased lifetime. This whole process shows way of machine part design preparation.
Klíčová slova

Zpět

Patička