Přejít k obsahu


Computer science in Eastern Europe 1989-2014: a bibliometric study

Citace:
FIALA, D., WILLETT, P. Computer science in Eastern Europe 1989-2014: a bibliometric study. Aslib Journal of Information Management, 2015, roč. 67, č. 5, s. 526-541. ISSN: 2050-3806
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computer science in Eastern Europe 1989-2014: a bibliometric study
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Peter Willett
Abstrakt CZ: Účel: Účelem tohoto článku je studovat vývoj informatického výzkumu v 15 východoevropských zemích po pádu Berlínské zdi v roce 1989. Návrh/metodologie/přístup: Autoři provedli bibliometrickou analýzu 82121 publikací z oboru počítačových věd indexovaných v databázi Web of Science a prozkoumali publikační, citační a kolaborační chování jednotlivých zemí. Výsledky: Polsko je neproduktivnější zemí, následovanou Ruskem, Českem, Rumunskem, Maďarskem a Slovinskem. Publikační aktivita se ve sledovaném období výrazně zvýšila, ale tento nárůst se neodrazil odpovídajícím zvýšením kvality těchto publikací. Maďarsko a Slovinsko jsou nejvlivnějšími zeměmi v počtu citací na publikaci. Umělá inteligence je nejčastěji provozovaným odvětvím informatiky, ale oborem s největším dopadem jsou interdisciplinární aplikace. Nejvíce spolupracujícími západními státy jsou USA, Německo, Spojené království, Francie a Kanada a publikace ve spolupráci s autory z USA také získávají nejvíce citací. Originalita/hodnota: Tato studie je vůbec první bibliometrickou analýzou celého postkomunistického východoevropského informatického výzkumu, který je evidovaný v databázi Web of Science
Abstrakt EN: Purpose: The purpose of this paper is to study the development of research in computer science in 15 Eastern European countries following the breaching of the Berlin Wall in 1989. Design/methodology/approach: The authors conducted a bibliometric analysis of 82,121 computer science publications indexed in the Web of Science database and investigated publication, citation, and collaboration patterns of the individual countries. Findings: Poland has been the most productive country, followed by Russia, the Czech Republic, Romania, Hungary, and Slovenia. Publication rates have increased substantially over the period, but this has not been accompanied by a corresponding increase in the quality of the publications. Hungary and Slovenia are the most influential countries in terms of citations per paper. Artificial Intelligence is the most frequently occurring computer science subject category, with Interdisciplinary Applications the category with the greatest impact. USA, Germany, UK, France, and Canada are the most frequently collaborating Western nations, and papers published in collaboration with US authors accrue the most citations. Originality/value: This is the first ever bibliometric study of the whole post-communist Eastern European computer science research as indexed in the Web of Science
Klíčová slova

Zpět

Patička