Přejít k obsahu


Příběh kritického směřování

Citace:
FUNDA, O. Příběh kritického směřování. In Po cestách kritického myšlení. Praha : Karolinum, 2015, s. 11-18. ISBN: 978-80-246-2933-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The story of critical direction
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: V úvodní kapitole je to Otakar A. Funda sám, jenž naznačuje směr našeho putování, kdo popisuje cestu svého kritického myšlení, a to od pozice protestantského teologa usilujícího o zvěstování evangelia sekulárnímu člověku přes postoj religionisty provádějícího historicko-kritickou analýzu novozákonního textu až k názoru ateisticky smýšlejícího kritického racionalisty, pro něhož je ovšem filosofické tázání doslova otázkou života a smrti.
Abstrakt EN: In the introductory chapter Otakar A. Funda indicates the direction of his journey of critical thinking, starting from the position of the Protestant theologian bent on evangelizing the secular man through the attitude of religionists performing historic-critical analysis of the text of New Testament to view atheistic minded critical rationalist for whom, however, is philosophical questioning literally a matter of life and death.
Klíčová slova

Zpět

Patička