Přejít k obsahu


Twenty years of Czech science: A bibliometric analysis

Citace:
FIALA, D., HO, Y. Twenty years of Czech science: A bibliometric analysis. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2015, roč. 20, č. 2, s. 85-102. ISSN: 1394-6234
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Twenty years of Czech science: A bibliometric analysis
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Yuh-Shan Ho
Abstrakt CZ: Za účelem zjišťování výkonu a trendů ve výzkumu České republiky jsme v této studii provedli bibliometrickou analýzu českých odborných publikací z let 1993 až 2012 indexovaných v databázi Science Citation Index Expanded. Celkem jsme takto analyzovali 105 103 publikací a zkoumali přitom vědní obory, publikační zdroje (časopisy), instituce a země přispívajících autorů, samotné autory, spolupráci mezi nimi, nejcitovanější články a rovněž tak zaměření výzkumu podle rozdělení četnosti slov v názvech publikací, klíčových slov a zvláštních klíčových slov KeyWords Plus. Hlavní výsledky naší studie jsou následující: (a) roční počty českých publikací v období 1993-2012 se zvyšovaly téměř stabilně, s velkým nárůstem v roce 1994 kvůli rozdělení Československa v roce 199; (b) multidisciplinární věda o materiálech, fyzikální chemie a multidisciplinární chemie byly nejaktivnějšími vědními disciplínami; (c) čeští vědci dávali přednost českým časopisům před zahraničními a tři časopisy, ve kterých se nejvíce publikovalo, byly „Collection of Czechoslovak Chemical Communications“, „Chemické listy“ a „Czechoslovak Journal of Physics“; (d) s výjimkou Akademie věd České republiky nejvíce publikací z prvních sedmi nejproduktivnějších institucí uveřejnili vědci z Karlovy univerzity v Praze a její počty publikačních výstupů také stoupaly nejvyšším tempem; (e) nejčastěji spolupracujícími zeměmi bylo pět ze sedmi vysoce vyspělých zemí (Německo, USA, Francie, Spojené království a Itálie) a také další nástupce Československa – Slovensko; (f) český výzkum se zabýval mechanickými vlastnostmi, Ramanovou spektroskopií, fylogenezí a v pozdějších letech také populárnějším oxidačním stresem.
Abstrakt EN: To reveal the research performance and trends of the Czech Republic, this study carried out a bibliometric analysis of Czech publications during 1993 – 2012 covered in the Science Citation Index Expanded. A total of 105,103 articles were analyzed in terms of categories, publication sources (journals), contributing institutions, countries, authors, collaboration, most cited articles, as well as research emphases by the distribution of article title words, author keywords, and KeyWords Plus. The main findings include: (a) the annual numbers of Czech articles rose almost steadily during 1993-2012, with a sudden increase in 1994 due to the split of Czechoslovakia in 1993; (b) multidisciplinary materials science, physical chemistry, and multidisciplinary chemistry were the most active research categories; (c) Czech journals were more preferred to by Czech scientists compared to the foreign journals, while the top three journals were Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Chemicke Listy, and Czechoslovak Journal of Physics; (d) Except for the Academy of Sciences of the Czech Republic, Charles University in Prague contributed the most articles and had the highest growth rate among the top seven institutions; (e) the most frequently collaborative countries were five of seven industrial countries: Germany, United States, France, United Kingdom, and Italy, as well as the other successor of Czechoslovakia, i.e. Slovakia; (f) The Czech research related to mechanical properties, Raman spectroscopy, phylogeny, and oxidative stress have come more popular in recent years.
Klíčová slova

Zpět

Patička