Přejít k obsahu


Současné trendy středění nástrojů pro výrobu přesných děr

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KOUŘIL, K., MATOUŠ, P. Současné trendy středění nástrojů pro výrobu přesných děr. Strojírenská technologie, 2015, roč. 20, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern trends of tool centring for manufacturing precise holes
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Ing. Pavel Matouš
Abstrakt CZ: Výroba velmi přesných děr si žádá nejen velmi přesných nástrojů, ale taktéž sofistikovanějších způsobů jejich upínání. Současné upínací systémy lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na aktivní a pasivní. Pasivní systémy mají různou přesnost upnutí nástroje, která vychází z vlastní konstrukce upínače. Přesnost upnutí je vyjádřena maximální obvodovou házivostí. Aktivní systémy vycházejí z pasivního systému středění řezného nástroje a navíc přidávají možnost seřizovat míru excentricity (házivosti) až do jednotek mikrometrů v oblasti řezné části nástroje. Tento článek ve své první části představuje běžně používané nástrojové upínače, jejich základní charakteristiku, výhody a nevýhody. Následně jsou představeny aktivní systémy středění nástrojů se zaměřením na nástrojový systém HAM-FINAL RC.
Abstrakt EN: Production of very precise hole is complex problem, because there is demand on both very high-quality tools and more sophisticated system of their clamping. There are two basic groups of current tool holders; we can call them active and passive. Passive systems have different accuracy of tool clamping. It is caused by own design of tool holder. Active systems are based on passive systems of tool centring and in addition there is possibility to adjust value of eccentricity in micrometres at the area of tool edge. This article deals with two parts. The first one is focused on introduction of tool holders and the second one there are introduced active systems with a view to HAM-FINAL RC.
Klíčová slova

Zpět

Patička