Přejít k obsahu


Přípravek na opracování VBD

Citace:
HANZL, P., ZETEK, M. Přípravek na opracování VBD. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tool for machining of inserts
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek je vytvořen za účelem uchycení polotovaru vyměnitelných břitových destiček (VBD) a pro následné obrobení funkčních ploch. Přípravek má dvě lůžka, z nichž levé lůžko (viz. Obr.) slouží ke zhotovení otvoru pro upínací šroubek. Upnutím VBD do pravého lůžka se destička zafixuje v požadované poloze pro obrobení zadní strany vyměnitelné břitové destičky pro tangenciální uchycení. Přínosem tohoto přípravku je především značná úspora výrobních časů pro obrobení daných ploch a mnohdy se jedná i o možnost vlastního obrobení, které by bez tohoto přípravku nebylo možné.
Abstrakt EN: The functional sample is made to enable clamping workpieces of indexable cutting tools. The clamped tool is then machined to give the desired functional surfaces. The sample has two seats. The left seat (see. Fig.) is used to manufacture the hole for the clamping screw. The right seat helps to machine the rear surface of the indexable cutting tool. This functional sample allows machined of this specific surfaces, which was not possible machined without this product. In addition, the benefit of this product is the especialally significant minimalization of the production time. Anglická klíčová slova: minimalization of production time, special tool for machining of inserts.
Klíčová slova

Zpět

Patička