Přejít k obsahu


Veřejná správa a ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Veřejná správa a ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu. In Veřejná správa a lidská práva. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 143-151. ISBN: 978-80-87956-27-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public administration and protection of personal data in light of the decision of the EU Court of Justice and the Supreme Administrative Court
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Metropolitan University Prague Press
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se analyzuje vybraná recentní rozhodnutí Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu, která jsou významná tím, že řeší kolizi základních práv a svobod (právo na soukromí, ochrana majetku, ochrana osobních údajů).
Abstrakt EN: The chapter analyzes some recent decisions of the Court of Justice of the EU and the Supreme Administrative Court, which are important in solving the conflict of fundamental rights and freedoms (right to privacy, asset protection, privacy).
Klíčová slova

Zpět

Patička