Přejít k obsahu


Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém

Citace:
BENDA, L. Věda jako „forma života“: kritérium demarkace jako praktický problém. Teorie vědy. Theory of Science, 2015, roč. 37, č. 4, s. 429-452. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Science as a “Form of Life”: Demarcation Criterion as a Practical Problem
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Libor Benda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Larry Laudan ve svém článku z roku 1983 označil problém demarkace, tj. rozlišení „vědy“ a „pseudovědy“, za filosofický pseudoproblém, kterým není třeba se zabývat, a slova „vědecké“ a „pseudovědecké“ za prázdné pojmy, které můžeme z našeho slovníku zcela vyškrtnout. V předkládané studii zpochybňuji toto Laudanovo stanovisko a předkládám argumenty ve prospěch tvrzení, že 1) rozlišení vědy a pseudovědy představuje důležitý a aktuální problém, kterým je třeba se zabývat, a že 2) možný způsob řešení tohoto problému nabízejí současná sociální studia vědy. Jejich východiskem je pojetí vědy jako „formy života“ a pojetí demarkačního kritéria jako proměnlivého souboru charakteristik, který sice nelze jednoznačně definovat, ale přesto jej lze zkoumat, a to prostřednictvím sociologické analýzy vědecké praxe. Mým záměrem je na příkladu několika vzorových studií představit specifika sociologického přístupu z hlediska jeho metodologie i povahy nabízených řešení a zhodnotit jeho možnosti i omezení pro filosofii vědy.
Abstrakt EN: In 1983, Larry Laudan considered the demarcation problem, i.e. the demarcation between “science” and “pseudoscience”, as an irrelevant philosophical pseudoproblem, and the terms “scientific” and “pseudoscientific” as empty notions which should be removed from our vocabulary. This paper challenges this statement by proposing arguments supporting the view that 1) the demarcation between science and pseudoscience represents an important problem deserving a serious attention, and that 2) a way to its solution has been offered by recent social studies of science. Their approach is based on understanding science as a “form of life” and the demarcation criterion as a dynamic cluster of characteristics, which cannot be defined exactly, but nevertheless can be examined via sociological analysis of scientific practice. The paper demonstrates the specifics of the sociological approach with regard to its methods and proposed solutions on selected exemplar studies, and evaluates its possibilities and limits for philosophy of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička