Přejít k obsahu


Effect of cutting edge geometry on cutting tool life when drilling inconel 718

Citace:
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Effect of cutting edge geometry on cutting tool life when drilling inconel 718. In Annals of DAAAM International 2015. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 709-714. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of cutting edge geometry on cutting tool life when drilling inconel 718
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou vrtání otvorů do materiálu Inconel 718. Díky charakteristickým vlastnostem tohoto materiálu, jako jsou vysoká pevnost, vysokoteplotní i nízkoteplotní pevnost, nízká tepelná vodivost, korozivzdornost a další, si tento materiál našel uplatnění především v leteckém a kosmickém průmyslu. I v současné době moderních technologií je obrábění tohoto materiálu velkým problémem, a proto se pro tuto operaci používají moderní přístupy, které se snaží o zvýšení životnosti nástroje. Proto na tuto problematiku je zaměřena experiment, kde je vyhodnocen vliv geometrie břitu na trvanlivost řezného nástroje. Pro testování byly zvoleny monolitní vrtáky s rozdílným tvarem ostří. Dosažené výsledky jsou porovnány s výsledky jiných výzkumných institucí.
Abstrakt EN: This work deals with the problematics of drilling holes in Inconel 718. This material has found applications especially in the aerospace industry and in other demanding applications due to its characteristic properties. Its special properties are high strength at high temperatures, corrosion resistance, low thermal conductivity, high hardness and work hardening. Even using modern technologies, the machining of this material is a problem. These problems are partially described in this paper. The drilling of this material is a topical subject and therefore modern approaches are used for this operation. This paper is limited only to carbide tools. The second part of the paper is focused on the experiment where the effects of the geometry of the cutting edge on cutting tool life are evaluated. The results of the experiment are compared with results from other research institutes.
Klíčová slova

Zpět

Patička