Přejít k obsahu


Testing of special Ni-Mo steel and its suitability for cutting tools

Citace:
HANZL, P., ZETEK, M., ZETKOVÁ, I. Testing of special Ni-Mo steel and its suitability for cutting tools. In Annals of DAAAM International 2015. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2016. s. 741-747. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Testing of special Ni-Mo steel and its suitability for cutting tools
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Bc. Pavel Hanzl , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková
Abstrakt CZ: Hlavním cílem tohoto článku bylo posoudit, zda je nově použitá ocel vhodná k obrábění běžných ocelí. Její největší přínos tkví v jednoduchém tepelném zpracování, které je časově ale i technologicky nenáročné, v porovnání s běžně používanými řeznými materiály. Tato ocel byla podrobena testům řezivosti a výsledky těchto testů byly porovnány s běžně používanou nástrojovou ocelí DIN S 6-5-2 (W.Nr. 1.3343). Opotřebení řezných nástrojů bylo měřeno s opticko-skenovacím zařízením IFM G4. Výsledky prokázaly určitou afinitu řezného nástroje k obráběnému materiálu, proto byla přijata opatření k potlačení této vlastnosti.
Abstrakt EN: The aim of this article was to assess the suitability of newly applied Ni-Mo cutting steel for machinery of common steels. The biggest asset of Ni-Mo cutting steel is an easy heat treatment in comparison with other cutting tool materials. The Ni-Mo cutting steel heat treatment saves time and lowers demands on the thermal procedure. The Ni-Mo cutting steel was exposed to a cutting test and the result of these test was compared with the common tool steel DIN S 6-5-2 (W.Nr. 1.3343). Non-contact optical metrology system IFM G4 was used for determining the wear of cutting tools. The results proved an affinity of Ni-Mo steel to machined material. Therefore measures have been accepted to suppress this property.
Klíčová slova

Zpět

Patička