Přejít k obsahu


Comparison of Short Delay Measurement Methods

Citace:
DUDÁČEK, K., DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. Comparison of Short Delay Measurement Methods. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeń: ZČU v Plzni, 2015. s. 27-32. ISBN: 978-80-261-0385-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Short Delay Measurement Methods
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeń
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Karel Dudáček , Dr. Ing. Karel Dudáček , Doc. Ing. Vlastimil Vavřička CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje a porovnává různé číslicové metody pro měření vzájemného zpoždění rychlých analogových signálů. V první kapitole jsou stručně popsány měřené signály. Druhá kapitola popisuje různé metody měření. Ve třetí kapitole jsou porovnány různé varianty jednotlivých metod a v poslední kapitole jsou vzájemně porovnány jednotlivé metody dle výsledků numerických experimentů.
Abstrakt EN: The article describes and compares various digital methods for measurement of short delay between fast analogue signals. A brief characterization of measured signals is given in the first chapter. In the second chapter, there are described various measurement methods. In the third chapter, there are compared various versions of each method and in the last chapter, there are the methods compared one another according to results of numerical experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička