Přejít k obsahu


Model výrobních okruhů a jeho aplikace na pozdně středověkou keramiku z měst jihozápadních Čech

Citace:
KRASANOVSKÁ, H. Model výrobních okruhů a jeho aplikace na pozdně středověkou keramiku z měst jihozápadních Čech. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 2, s. 93-123. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Areas of distribution and its aplication on late medieval pottery from towns in South-West Bohemia
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Hana Krasanovská
Abstrakt CZ: Na území jihozápadních Čech (s přesahem do Čech severozápadních) bude sledována plošná distribuce konkrétních technologicko-morfologických skupin kuchyňské keramiky, a to jak v časovém vývoji, tak v synchronní perspektivě. S pomocí podobně řešených příkladu v Čechách i v zahraničí se autorka pokusila o rekonstrukci distribučních keramických okruhů.
Abstrakt EN: In the area of southwest Bohemia (with an overlap into northwest Bohemia), areas of distribution of specific technologically-morphological groups of pottery will be studied, with an emphasis on development over time as well as from a synchronous perspective. With the help of similarly analyzed cases in Bohemia and abroad, the author has attempted to reconstruct the pottery distribution networks between town centres of this region in the 13th –15th centuries.
Klíčová slova

Zpět

Patička