Přejít k obsahu


Classification of Prosodic Phrases by Using HMMs

Citace:
HANZLÍČEK, Z. Classification of Prosodic Phrases by Using HMMs. In Text, Speech, and Dialogue, 18th International Conference, TSD 2015, Pilsen, Czech Republic, September 14-17, 2015. Proceedings. Heidelberg: Springer, 2015. s. 497-505. ISBN: 978-3-319-24032-9 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Classification of Prosodic Phrases by Using HMMs
Rok vydání: 2015
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je prezentován nový přístup k určování typů prozodických frází. Metoda je založena na využití kontextově závislých skrytých Markovových modelů zahrnujících fonetický, prozodický a lingvistický kontext. Klasifikace je provedena zarovnáním s modely odpovídajícími jednotlivým typům frází a výběr výsledného typu je proveden nalezením nejlépe sedících modelů. Experimenty byly provedeny na 2 velkých řečových korpusech. Výsledky klasifikace byly ověřeny poslechovými testy. Řečové korpusy s opravenými prozodémy byly použity v systému syntézy řeči metodou výběru jednotek. Následné poslechové testy potvrdily, že došlo ke zlepšení prozodie ve srovnání s původním systémem.
Abstrakt EN: In this paper, we present a new approach for classification of phrase types. It is based on utilization of context-dependent hidden Markov models that consider the phonetic, prosodic and linguistic context. The classification is performed by forced-alignment for particular phrase types and selection of the type with the best alignment score. Experiments were performed on 2 large speech corpora. The classification results were successfully verified by a listening test. The speech corpora with corrected prosodemes were used in a unit selection speech synthesis framework. Another listening test confirmed that the prosody of particular phrases improved in comparison with the baseline system.
Klíčová slova

Zpět

Patička