Přejít k obsahu


Prediktivní řízení kaskádního zapojení dvouúrovňových měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Prediktivní řízení kaskádního zapojení dvouúrovňových měničů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Predictive control of dual inverter
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá řízením kaskádního zapojení třífázových dvouúrovňových měničů napájeného ze dvou izolovaných zdrojů stejnosměrného napětí pomocí prediktivního řízení proudu. Zpráva obsahuje model zapojení měničů a zátěže. Pro tento model bylo navrhnuto několik ztrátových funkcí. Řízení tranzistorů je dle ztrátových funkcí dáno znalosti spínání v předchozích krocích. Zpráva obsahuje popis navržené ztrátové funkce a podrobný postup nastavení jejich váhových koeficientů. Navržené ztrátové funkce jsou mezi sebou porovnávány dle kvality průběhů a regulace.
Abstrakt EN: This report is focused on control of three phase dual inverter powered by two isolated voltage sources by predictive control. The report contains model of converter with load. The report contains a few different loss function for this type of converter. The selection of state of converter is given by switching in previous steps. The report contains description of loss functions and detailed approach on design of its weighting coefficients. The proposed loss functions are compared according to the quality of output current and regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička