Přejít k obsahu


Modulační techniky s vystřídaným řízením pro káskádní spojení měničů

Citace:
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Modulační techniky s vystřídaným řízením pro káskádní spojení měničů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modulation techniques with variable switching sequence for dual inverter
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá návrhem modulacních technik kaskádního spojení dvouúrovnových strídacu napájených nezávislými zdroji napetí. Zpráva obsahuje rozbor a úpravu modulacních technik Phase disposition PWM (PDPWM) a Space Vector PWM (SVPWM). U techto technik je navrženo použití vystrídaného rízení k dosažení lepší zatížitelnosti zapojení menicu. Jednotlivé modulacní techniky a jejich vlastnosti jsou porovnány ve vytvoreném modelu menice odpovídající topologií a modulátoru radou simulací se zamerením na hodnocení celkového ztrátového výkonu, spínací sekvence, frekvencního spektra napetí záteže a cinitele THDu.
Abstrakt EN: This report is focused on proposal of modulation techniques for dual inverter powered by isolated dc voltage sources. The report contains a modification of modulation techniques Phase dispostion PWM and Space Vector PWM. In these techniques, alternated control is used to enhance output power range. The modulation techniques are compared according to total power losses, switching sequence, frequency spectral of phase load voltage and the level of THD of voltage on created model of this converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička