Přejít k obsahu


Výrobní přesnost obráběcího procesu s ohledem na nepřetržitý provoz

Citace:
BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Výrobní přesnost obráběcího procesu s ohledem na nepřetržitý provoz. In Rizika podnikových procesů 2015: Sborník příspěvků z vědecké konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015. s. 6-12. ISBN: 978-80-7414-967-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The product precision of machining process with respect to continuous operation
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Fakulta výrobních technologií a managementu
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení vlivu směnnosti na výrobní přesnost obráběcího procesu. Cílem je detailně analyzovat, zda je mezi výstupy z ranní a noční směny statisticky signifikantní rozdíl. V oblasti automotive jsou z 80% veškeré výrobní činnosti realizovány sériově a tudíž v rámci práce na směny. Vrozený rytmus člověka může ovlivnit celý výrobní proces. Protože právě ten nejslabší článek výrobního řetězce má vliv nejen na způsobilost výrobního procesu, ale i na konečnou kvalitu produktu. K detailní analýze výrobního procesu je v tomto případě využito progresivní metody SPC. Tím je zajištěna identifikace nepříznivých vlivů, jejich korelace s chováním výrobního procesu a sestavena průměrná výkonnostní křivka dne.
Abstrakt EN: This abstract describes to evaluate the impact of the shift to product precision of machining process. The aim of this paper was therefore to analyse in detail whether the outputs of the morning and night shifts a statistically significant difference. In the automotive area are 80% of all manufacturing operations performed serially and thus within the shift work. The innate rhythm of humans can affect the entire production process. Because it is the weakest link in the production chain has an impact not only the eligibility of the manufacturing process, but also to the final product quality. A detailed analysis of the manufacturing process is used progressive methods of SPC and subsequently determined the eligibility process. This ensures identification of the adverse effects and their correlation with the behaviour of the production process.
Klíčová slova

Zpět

Patička