Přejít k obsahu


Franz Kafkas Literatursprache. Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus

Citace:
BLAHAK, B. Franz Kafkas Literatursprache. Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus. 1. vyd. Köln, Weimar, Wien : Böhlau Verlag, 2015, 645 s. ISBN: 978-3-412-22489-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Literature Language of Franz Kafka. The German Language in the context of the Prague multilingualism
Rok vydání: 2015
Místo konání: Köln, Weimar, Wien
Název zdroje: Böhlau Verlag
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Předmětem monografie je němčina France Kafky, již používal ve svých mluvených i psaných projevech na pozadí jazykově topografických a jazykově sociologických zvláštností města Prahy raného 20. století. Na základě kritického přístupu k textu odpovídá výzkum pomocí aplikace sociolingvistických metod, metod kontaktové, varietní lingvistiky a metody analýzy jazykových chyb na následující hlavní otázky: jakou němčinou Kafka ve skutečnosti psal? Nacházíme v jeho próze odrazy dialektu, stopy po češtině jako jazyku většinovém nebo relikty jidiš? Kde se projevuje rakouská a kde pražská varianta spisovné němčiny? Do jaké míry měla na Kafkův literární jazyk vliv německá (říšská) nakladatelství? A konečně: do jaké míry je Kafkův jazyk reprezentativní pro němčinu Prahy kolem roku 1910?
Abstrakt EN: Subject of the monograph is the German spoken and written by Franz Kafka in the context of topographical and sociological peculiarities of language within the city of Prague in early 20th century. Using sociolinguistic, variety linguistic, contact linguistic, and error linguistic methods the text-critical based investigation answers the following key questions: Which kind of German did Kafka actually speak and write? Can reflections of a dialect, traces of the majority language Czech or relics of Yiddish be found in his prose? Where does an Austrian or even a Prague standard of German manifest itself? How much do publishers from the German Empire influence Kafka’s literary language? And finally: To what extent is Kafka’s language representative for the German common in Prague around 1910.
Klíčová slova

Zpět

Patička