Přejít k obsahu


Tonutí – narůstající problém velkých vodních ploch i malých bazénů

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J. Tonutí – narůstající problém velkých vodních ploch i malých bazénů. In 10. OLOMOUCKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY 3. MOTOLSKÉ DNY URGENTNÍ MEDICÍNY. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015. s. 75-77. ISBN: 978-80-7471-130-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drowning – the growing problem of large bodies of water and small pools
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Solen, s.r.o.
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA
Abstrakt CZ: Tonutí často bývá vyobrazováno jako příčina klidné, bezbolestné smrti. V závislosti na okolních podmínkách, vyvolávajících příčinách a dalších okolnostech má však specifický průběh. V první fázi tonutí má v případě pomoci naději na záchranu až 98 % tonoucích. Ve druhé fázi už pouze 92–72 % a ve třetí fázi 72–11 %. S přibývajícím počtem lehce dostupných a finančně přijatelných bazénů v mnoha domácnostech přibývá i počet tonoucích a utonulých. Každý rok vyjíždí posádky ZZS Pk k řadě případů souvisejících s tonutím.
Abstrakt EN: Drowning is often portrayed as the cause of a peaceful, painless death. It has a specific course depending on an ambient conditions, causing the causes and other circumstances. In the first stage of drowning, up to 98 % of drowning persons has a rescue hope. In the second stage it is only 92–72 % and in the third stage 72–11 %. With an increasing number of easily accessible and financially acceptable pools in many households, the number of drowning and drowned is increasing. Every year, EMS crews Pk leave to many cases related to drowning.
Klíčová slova

Zpět

Patička