Přejít k obsahu


Modelling some Fatigue Characteristics of Composites

Citace:
BROŽ, P., ŠOLC, M. Modelling some Fatigue Characteristics of Composites. In 31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Proceedings. Düsseldorf: VDI Verein Deutscher Ingenieure a.V., Düsseldorf, 2014. s. 13-14. ISBN: 978-3-00-046740-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling some Fatigue Characteristics of Composites
Rok vydání: 2014
Místo konání: Düsseldorf
Název zdroje: VDI Verein Deutscher Ingenieure a.V., Düsseldorf
Autoři: Doc. Ing. Petr Brož DrSc. , Ing. Martin Šolc
Abstrakt CZ: Metoda predikce únavové životnosti a model poškození jsou uvedeny pro lamináty. Pro vyšetření metodiky výpočtu jevu únavy pro lamináty včetně zahrnutí jeho náhodnosti jsou užity vlastnosti vláknového kompozitu. Se zřetelem na charakteristiku materiálů byla provedena řada experimentů na grafit – epoxido jednorozměrném laminátu namáhaném příčným zatížením a smykovým zatížením v rovině, zejména zkoušek v příčném směru.
Abstrakt EN: An approach to predict the fatigue life of laminates and a damage model to the solution of these construction are demonstrated. To recognize the indicated fatigue calculation methodology and involve the randomness of the fatigue issue, fatigue properties of a glass fibre laminate are applied. With a view to doing material characterization, a series of experiments were run on graphite/epoxy unidirectional lamina subject to transverse and in – plane shear loading stipulations, especially transverse direction tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička