Přejít k obsahu


Ageing of Edges in Collaboration Networks and its Effect on Author Rankings

Citace:
FIALA, D., TUTOKY, G., KONCZ, P., PARALIČ, J. Ageing of Edges in Collaboration Networks and its Effect on Author Rankings. Acta Polytechnica Hungarica, 2015, roč. 12, č. 6, s. 149-160. ISSN: 1785-8860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ageing of Edges in Collaboration Networks and its Effect on Author Rankings
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. , Gabriel Tutoky , Peter Koncz , Ján Paralič
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku ukážeme, že vážení hran v kolaborativní síti autorů podle klesající exponenciální funkce v závislosti na čase, který uplynul od publikování společného článku, může do procesu hodnocení důležitosti autorů vnést užitečnou informaci. Základní myšlenkou je, že nedávná spolupráce představuje silnější vazbu mezi spoluautory než dávná spolupráce, a proto snižuje váhu potenciálních citací mezi spoluautory. Tento přístup ověříme na dobře známé datové kolekci zavedenou metodologií založenou na evaluačních postupech podobných PageRanku a referenčních sadách oceněných autorů a ukážeme, že stárnutí hran může vést k lepšímu ohodnocení autorů.
Abstrakt EN: In this paper we show that assigning weights to the edges in a collaboration network of authors, according to a decreasing exponential function depending on the time elapsed since the publication of a common paper, may add valuable information to the process of ranking authors based on importance. The main idea is that a recent collaboration represents a stronger tie between the co-authors than an older one and, therefore, reduces the weight of potential citations between the co-authors. We test this approach, on a well-known data set and with an established methodology of using PageRank-based ranking techniques and reference sets of awarded authors and demonstrate that edge ageing may improve the ranking of authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička