Přejít k obsahu


Laboratorní test jednofázového napěťového pulzního usměrňovače s využitím vylepšeného rezonančního regulátoru

Citace:
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T. Laboratorní test jednofázového napěťového pulzního usměrňovače s využitím vylepšeného rezonančního regulátoru. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory experiment for single-phase voltage-source active rectifier with adaptive resonant controler
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Tomáš Košan Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá popisem a zhodnocením experimentálních testů jednofázového napěťového pulzního usměrňovače a zejména pak nově navrženého řízení se zvýšenou odolností proti nestandardním stavům. Nově navržená regulace umožňuje přímé řízení proudu za pomoci vylepšeného rezonančního regulátoru a za pomoci SGOI PLL synchronizace. Pulzní usměrňovač byl testován jak pro standardní ustálené a přechodové stavy, tak pro nestandardní stavy jako jsou skokové změny v napájecím napětí a změna frekvence napájecího napětí.
Abstrakt EN: This research report is concern to describe of experiments tests intended to single-phase voltage-source active rectifier controlled by designed control with resistant to nonstandard states. Designed control provides direct current control by use adaptive resonant controller and SOGI-PLL synchronization technique. Active rectifier was tested for standard steady-state and transient. This control algorithm was also tested for nonstandard state as a voltage-source steps and frequency-source variation
Klíčová slova

Zpět

Patička