Přejít k obsahu


Kuklík Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Praha: Karolinum, 2015, 758 s.

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Kuklík Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Praha: Karolinum, 2015, 758 s.. Právník, 2015, roč. 154, č. 12, s. 1102-1104. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze monografie kolektivu pod vedením prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. zaměřené na problematiku restituce vyvlastněného židovského majetku v průběhu holocaustu a související odškodnění.
Klíčová slova

Zpět

Patička