Přejít k obsahu


Možnosti kompenzace rezonanční vazby systému bezkontaktního nabíjení elektrických vozidel

Citace:
KINDL, V., DRÁBEK, P., KAVALÍR, T., JÁRA, M. Možnosti kompenzace rezonanční vazby systému bezkontaktního nabíjení elektrických vozidel. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Compensation possibilities for wireless charging system for electric vehicles
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Zpráva si klade za cíl zmapovat a teoreticky rozebrat možnosti kompenzace rezonanční vazby využitelné pro systémy bezkontaktního nabíjení elektrických vozidel. Nabyté teoretické poznatky jsou následně ověřeny laboratorním měřením.
Abstrakt EN: The report aims to map and parse theoretically possible compensation resonant ties usable contactless charging systems for electric vehicles. Acquired theoretical knowledge is then verified by laboratory measurements.
Klíčová slova

Zpět

Patička