Přejít k obsahu


Praktické postupy a doporučení na místě činu a při jeho ohledání

Citace:
CHMELÍK, J. Praktické postupy a doporučení na místě činu a při jeho ohledání. In Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 2015, s. 91-109. ISBN: 978-80-87236-27-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Practices and recommendations at the crime scene and during its inspection
Rok vydání: 2015
Místo konání: Karlovy Vary
Název zdroje: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola zpracovává problematiku ohledání místa činu. Věnuje se jednotlivým druhům ohledání, zásadám a subjektům ohledání a algoritmům postupu při ohledání místa činu.
Abstrakt EN: The chapter handles the issue of crime scene inspection. It deals with various kinds of examinations (inspections), principles and actors of the inspection and with the algorithms and procedures using during a crime scene inspection.
Klíčová slova

Zpět

Patička