Přejít k obsahu


Místo činu, základní postupy při jeho ohledání a trestně právní význam

Citace:
CHMELÍK, J. Místo činu, základní postupy při jeho ohledání a trestně právní význam. In Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 2015, s. 101-129. ISBN: 978-80-87236-26-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Crime Scene, the Basic Procedures for its Inspection and Criminal Legal Significance
Rok vydání: 2015
Místo konání: Karlovy Vary
Název zdroje: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá definicí místa činu a ohledáním coby základní metodou práce na místě činu. Rozebírá jednak základní postupy ohledání místa činu, jednak jeho zvláštnosti. Na závěr kapitola pojednává o trestněprávních aspektech místa činu a jeho ohledání.
Abstrakt EN: The chapter deals with the definition of the crime scene and crime scene inspection as a basic method of work on a crime scene. It analyses fundamental techniques of the crime scene inspection and its specialities. In the end the chapter deals with the criminal aspects of the crime scene and its inspection.
Klíčová slova

Zpět

Patička