Přejít k obsahu


Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2015

Citace:
Bureš, M. Studentská vědecká konference - Průmyslové inženýrství 2015. Ostrava, 08.10.2015 - 10.10.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student scientific conference - Industrial Engineering 2015
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: V roce 2015 byl pořádán třetí ročník konference Průmyslové Inženýrství 2015. Cílem je prohlubovat spolupráci mladých výzkumných pracovníků v oblasti průmyslového inženýrství. Tato spolupráce může být dále využita za účelem spolupráce na společných tématech výzkumných úkolů průmyslového inženýrství. Konference se pomalu stává pravidelným místem setkávání mladých nadějných studentů průmyslového inženýrství, jak z řad bakalářů, tak magistrů, ale hlavně doktorandů, v evropském výzkumném prostoru.
Abstrakt EN: In 2015 a third year of Industrial Engineering 2015 conference was organised. Mail goal of the conference is to deepen cooperation between young researchers in field of industrial engineering. This cooperation can be further utilized for cooperation on common themes of research of industrial engineering projects. The conference is slowly becoming a regular meeting place for young talented students of industrial engineering, both bachelor and master, but mainly Ph.D. students in the European research area.
Klíčová slova

Zpět

Patička