Přejít k obsahu


Vlastnosti vybraných vazeb bezkontaktního přenosu energie při zatížení zdrojem napětí

Citace:
KINDL, V., DRÁBEK, P., KAVALÍR, T., JÁRA, M. Vlastnosti vybraných vazeb bezkontaktního přenosu energie při zatížení zdrojem napětí. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of selected couplings of wiretless power transfer loaded by voltage source
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Zpráva zakládá na závěrech formulovaných v předchozím pojednání [1], které dále rozšiřuje o možnost zatížení systému bezkontaktního přenosu energie napěťovým zdrojem (baterií). Podle Tab. 2 v [1] je pro účely přenosu vyšších výkonů vhodnější použít spíše sério-sériovou resp. sério-paralelní rezonanční vazbu, zbylé způsoby kompenzace zde proto nebudou diskutovány.
Abstrakt EN: The report is based on the conclusions formulated in the previous discussion [1], which further extends the possibility of system load contactless energy transfer voltage source (battery). According to Tab. 2 [1] For the purpose of transmitting higher power rather preferable to use a serial-serial respectively. a serial-parallel resonant bond, the remaining methods of compensation will not be discussed here.
Klíčová slova

Zpět

Patička