Přejít k obsahu


Metodika plánování výrobních a logistických činností v podniku

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Metodika plánování výrobních a logistických činností v podniku. In Průmyslové inženýrství 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 123-131. ISBN: 978-80-261-0525-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodics of manufacturing and logistics operations planning in the network of enterprises
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem článku je problematika plánování výrobních a mezipodnikových logistických činností při společné realizaci zakázek v síti podniků. V článku je popisována metodiky plánování výrobních a logistických činností v síti podniků. V úvodní části je uvedení do problematiky a stručný popis jednotlivých částí metodiky. Na tuto část navazuje podrobnější popis všech částí metodiky. Závěrem je uvedena ukázka jedné z možností jak může vypadat kriteriální rovnice pro hodnocení variant plánu výroby v síti podniků.
Abstrakt EN: This article is the issue of scheduling production and inter-company logistics operations at the joint execution of contracts on the network of enterprises. The article described the methodology of planning, production and logistics activities in the corporate network. In the first part of the introduction and a brief description of each part of the methodology. This part is followed by detailed description of all parts of the methodology. In conclusion, is a sample of one of the ways may seem criterion equation for evaluating alternatives production plan in the network of companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička