Přejít k obsahu


Možnosti měření časových událostí s rozlišením v řádu desítek pikosekund v FPGA

Citace:
BROULÍM, P. Možnosti měření časových událostí s rozlišením v řádu desítek pikosekund v FPGA. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 137-140. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Time measurement with resolution in order of tens of picoseconds in FPGA
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Broulím ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje metody časových měření v FPGA s rozlišením řádově desítky pikosekund. Je uveden postup jak takové rozlišení dosáhnout a implementovat. Tento postup je dále ověřen simulací a ověřen měřením.
Abstrakt EN: In this paper there is described possibilities of time measurement with very high resolution in order of tens of picoseconds in FPGA. There is a shown approach how to reach such resolution. The possibility of implementation is simulated and the measurement was made that confirms the resolution.
Klíčová slova

Zpět

Patička