Přejít k obsahu


Přepočet intenzity poruch součástek pro různé podmínky prostředí

Citace:
ELIS, L., KOSTURIK, K. Přepočet intenzity poruch součástek pro různé podmínky prostředí. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The conversion of the components failure rate for the different environmental conditions
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Elis , Ing. Kamil Kosturik Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek uvádí modely namáhání, které mají základ v mezinárodní normě EN 61709 ed.2 a metodické příručce MIL-HDBK-217F, které dávají možnost odhadout spolehlivost součástek v souladu se změnou podmínek prostředí. Článek se také zabývá metodami pro odhod spolehlivosti součástek, které se používají v návrhu složitých elektrických zařízení. Zmíněné metody poskytují základ pro srovnávání a hodnocení spoelhlivosti návrhu a vytvářejí nástroj pro zvýšení spolehlivosti navrhovaného zařízení.
Abstrakt EN: This article discusses a stress models, derived from the international standard ČSN EN 61709 ed.2 and reliability prediction handbook MIL-HDBK-217F, which allows estimation of the effect changes in the environmental conditions on component reliability. The paper describes a method for estimating the reliability of the electronic components used in the design of electronic devices within university complex projects. Mentioned methods provide a common base for comparison and evaluation of the design reliability and represent a tool that allows increasing the reliability of the proposed device.
Klíčová slova

Zpět

Patička