Přejít k obsahu


Tištěné cívky pro RFID tagy

Citace:
SHLYKEVICH, A., BLECHA, T. Tištěné cívky pro RFID tagy. In Elektrotechnika a informatika 2015. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 199-202. ISBN: 978-80-261-0514-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Printed inductors for RFID tags
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Alexey Shlykevich , Ing. Tomáš Blecha Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje různé možnosti sítotisku cívek pro pasivní RFID tagy, které pracují na frekvenci 13,56 MHz. Byly zkoumány různé varianty výroby cívek pomocí technologii sítotisku různými materiály vodivé pasty nanesené na různé substráty. Bylo provedeno posouzení vlivu uvedených výše faktorů na elektrické parametrý zkoumaných vzorků. Další srovnání bylo učiněno na základě měření frekvenčních závislostí impedance, indukčnosti a činitele jakosti cívek.
Abstrakt EN: The article describes various options of receiving printing inductors for passive RFID tags which work at frequency 13.56 MHz. Different variants of producing inductors using the technology of screen printing with different materials of the conductive paste deposited on a variety of substrate materials were investigated. Assessment of the factors impact stated above to the electrical parameters of the researched samples was made. The comparison was made on the basis of measurements of the frequency dependence of the inductors impedance, inductance and Q-factor.
Klíčová slova

Zpět

Patička